Kjøpsprosessen!

Når budet er akseptert vil megler sette opp en reservasjonskontrakt mellom deg og selger. Reservasjonskontrakten er gyldig når den er signert av begge parter og depositum er betalt (vanligvis 10 % av kjøpesum). Kontrakten fastsetter betingelsene man er blitt enige om.

Den endelige kjøpekontrakten eller skjøtet, som i Spania kalles “escritura”, vil senere signeres hos notarius.

Hvis kjøper kansellerer kjøpet vil han tape depositumet. Bryter selger kontrakten, må han betale det dobbelte av depositum tilbake. Advokat og megler trekker fra honorar og komisjon og restbeløpet vil bli tilbake betalt til kjøper.
Restbeløpet (90%) innbetales til advokatens klientkonto minimum en uke før overskjøting (grunnet tiden det tar å oveføre penger fra Norge til Spania) og vil utbetales til selger først ved signering av skjøtet.

Signering av skjøtet skjer hos Notarius publicus og kjøper tar over boligen. Skjøtet er også kjøpekontrakten mellom partene.

Notarius skal påse at selger faktisk eier boligen, at kjøpesummen betales, at oppgjøret er korrekt, at det ikke hviler uforutsette heftelser på boligen i eiendomsregisteret pr. transaksjonsdato, identifisere boligen, etc.

Notarius er en offentlig oppnevnt nøytral person som skal ivareta både selger og kjøpers interesser, herunder å sørge for at oppgjøret blir korrekt.

Hos notarius må kjøper og selger/utbygger møte personlig, eventuelt kan advokater representere partene med en fullmakt. Det er en rekke dokumenter som må medbringes, blant annet en “bankbekreftelse”. Denne bekreftelsen fastslår at en spansk bank har mottatt pengene fra kjøper og hvilken bolig som skal kjøpes.

I tillegg må kjøper på forhånd ha opprettet et såkalt NIE nummer – dette er et nummer for identifikasjon hos de spanske skattemyndighetene. Ved undertegning hos notarius må man ta med pass.

Ved undertegningen fremvises bekreftelse på betaling av kjøpesummen til selger. Kjøper vil motta nøkler til boligen og eventuell annen nødvendig informasjon.

Etter undertegning av skjøtet skal skatter og avgifter betales. Deretter sendes skjøtet sammen med skatteoppgavene til eiendomsregisteret. Det tar ca 2 – 3 mnd fra undertegning til du mottar originalt skjøte på boligen. Strøm og vannkontrakter kan ikke inngås før etter overskjøtingen.

Boligsøk

    • -
    • -