Kjøpsprossesen

 

Tjenester vi tilbyr ved kjøp av eiendom:

 

 • Full rådgivning ved kjøp og salg av eiendom.
 • Søknad om N.I. E for utlendinger(spansk id-nummer som alle uten residencia som eier bolig i Spania må ha).
 • Kredittprosedyrer via finansierings- og bankforbindelser.
 • Registrering i eiendomsregisteret, prosedyrer og beregning av skatt og avgifter ved eiendomsoverdragelse (ca. 10% av kjøpesum).
 • Endring av kontraktsinnehaver for strøm, vann og telefon.
 • Rådgivning ved tegning av bolig- og livsforsikringer.
 • Anbefaling av anerkjente handverkere for alle typer arbeid eller forandringer på boligen.

Les mer om kjøpsprosessen her ………..

Syden Eiendom S.L gjennomfører salget sikkert og trygt. Vi er imidlertid underlagt spanske og kanariske lover og må derved informere om følgende: Syden Eiendom S.L er ikke underlagt den norske eiendomsmeglingslovens regler om opplysningsplikt og omsorgsplikt for begge parter.

 

Formidling av eiendom gjennom oss skjer ikke etter samme retningslinjer som i Norge, og lovverk som tilsvarer Eiendomsmeglingsloven av 2007, Avhendingsloven av 1992 og Bustadoppføringsloven av 1997 finnes ikke i Spania. Som en følge av dette finnes det ikke krav til ansvarsforsikring eller sikkerhetsstillelse. Reservasjonsgebyr (normalt 10 prosent) vil bli satt på en klientkonto (mellom kjøper og advokat), og vil ikke bli overført før kjøpet er gjennomført hos Notarius.

 

Syden Eiendom anbefaler grundig gjennomgang av boligen og eventuelle feil og mangler før overskjøting da det er meget vanskelig å kreve utbedring eller lignende i ettertid. Syden Eiendom tar ikke ansvar ved tvister etter at handelen er gjennomført.

Boligsøk

  • -
  • -